Bodemisolatie om van te dromen

Het isoleren van de bodem is een mogelijkheid om van verschillende problemen af te komen. In de kruipruimte van de woning is het vaak vochtig of zelfs nat. Hierdoor hebben schimmels en zwammen vrij spel terwijl dit zeer slecht is voor de gezondheid.

In de woning kan door een slecht klimaat in de kruipruimte problemen voorkomen zoals, stank, vocht en schimmel. Bij het isoleren van de kruipruimte behoren deze problemen tot het verleden.

Voor het isoleren van de bodem kan gekozen worden voor Kalkkorrels. Kalkkorrels is een restproduct van de drinkwaterbedrijven welk vrijkomt als restproduct van de waterontharding en hierdoor is het een zeer milieuvriendelijk product. Dit gezien ons water onthard moet worden voordat het door onze kranen loopt. De kalkkorrels is eigenlijk een zandkorrel met een laag harde kalk. De zandkorrel krijgt deze kalklaag door het onthardingsproces.

Uit TNO onderzoeken is gebleken dat de kalkkorrel een ideaal product is om te isoleren. De isolerende werking is te vergelijken met die van de schelp. Net zoals de schelp heeft de kalkkorrel een klimaat en vochtregulerend verbeterde eigenschap.  

Waarom u kunt kiezen voor isolatie met kalkkorrels. In sommige delen van Nederland verzakt de bodem enorm.  De problemen die daarmee kunnen ontstaan zijn enorm. Hierbij kan er gedacht worden aan het wegzakken van de bestrating of het afbreken van de riolering. Kalkkorrels zorgen ervoor dat de kruipruimte van de woning op niveau blijft en deze problemen zich niet/ minder snel zullen voordoen.

In Nederland is er één bedrijf die dit product als bodemisolatie mag gebruiken namelijk SCHOTGROEP.  SCHOTGROEP was al jaren opzoek naar een geschikt product om de vocht- en verzakkingproblemen in de kruipruimte op te lossen.  Dankzij de perfecte ophoogeigenschap en de minimale capillaire werking was de kalkkorrel het perfecte product.

De MKI- waarde (milieu kosten indicator) komt de kalkkorrels als enige product in de negatieve waarde. Dit is zeer positief omdat dit resulteert in een positieve milieubelasting. De kalkkorrel is geen vervuiling maar een verschoning !